Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

MODLITBY NA ÚNOR 2022

Sestry a bratři, každý může přijít za farářem a vyzvat – požádat jej, aby do obsahu modliteb přidal i jeho konkrétní: za blízké, za nemocné, za to, aby dobře proběhly určité události (oslavy narozenin apod.) a další. Doufáme, že této možnosti využijete a že se budeme modlit. Jde jen o návod, pomoc, samozřejmě nelze nikomu přesně určit, jak se má modlit. Přijměte to s velkorysostí a laskavostí…

Na počátku února tradičně slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, stále bude doznívat období Zjevování Páně, které začíná svátkem Tří králů. Připomínáme si veliké Boží skutky, které skrze Ježíše Krista učinil. V únoru čelíme chřipkám, nachlazením a jiným nemocem, pozornost si však přivlastnil pokračující zápas s koronavirem. Proto se intenzivně modlíme za nemocné – viz svátek 11. února…

V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu,

mé volání proniklo až k jeho sluchu.

Žalm 18,7

Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí.

(2. Korintským 3,17-4,2)

• 2. února Hromnice – Uvedení Páně do chrámu

• 11. února – Světový den nemocných (V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.)

• 25. února Jan Zajíc (+ 1969)

Modlíme se za lidi, kteří se doma starají o své staré a nemocné rodiče, i když je to těžké a vysilující. Za ošetřovatele v LDN, kde jsou lidé, kteří nemohou být sami doma. Za pracovníky hospiců, kteří pečují o umírající. (Pane, smiluj se…)

Pomáhej zdravým a silným věnovat část svého času lidem, kteří jsou sami ve své nemoci, stáří a umírání.

Prosíme za matky a rodiče vůbec, kteří se starají o své mentálně a někdy i velmi těžce postižené děti.

Prosíme za všechny, které sužuje nemoc, aby u Pána nalezli uzdravení a posilu. Prosme i za ty nemocné, které nemoc vyloučila ze života společnosti.

Modlíme se, aby z řad našich věřících povolával Bůh věrné služebníky a církvi věrné pastýře – kněze, kteří by dokázali ve zbožnosti a lásce vést jim svěřený lid.

Prosíme za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsíci únoru narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Jeden král kdysi nabídl cenu umělci, který namaluje nejlepší obraz pokoje.

Pokusili se o to mnozí malíři, ale jen dva obrazy se králi opravdu líbily. Na jednom bylo ustálené pokojné jezero. Bylo dokonalým zrcadlem pro okolní pokojné vrchy se zelenými stromy. Nad ním byla modrá obloha s načechranými bílými oblaky.

Na druhém obraze byly také hory. Ale ty byly skalnaté a holé. Nad nimi byla zamračená obloha, na které si pohrávaly blesky a padal hustý déšť. Dolů jednou stranou hor se valil divoký vodopád. Tento obraz vůbec nevypadal pokojně. Ale když se král podíval zblízka, za vodopádem uviděl maličký keř, který rostl ve skalní trhlině. V tomto keříku si vybudovala hnízdo ptačí matka. A tam, navzdory hukotu prudké vody, seděla ve svém hnízdě v dokonalém pokoji..

Co myslíte, který obraz získal cenu? Král si vybral druhý obraz. Proč? „Protože“, vysvětlil král, „pokoj neznamená být tam, kde není hluk, problémy a tvrdá práce. Pokoj znamená být uprostřed všech těchto věcí a navzdory tomu zůstat v srdci uvolněný a neznepokojený“.

V určitém momentu života všichni zjistíme, že neexistuje bezpečný přístav, v kterém by nebyly bouřky. Zjistíme, že pokoj není nepřítomnost bouří, ale: dostali jsme hodně ujištění o ochraně uprostřed nich, bouřky napomáhají růstu našeho charakteru, z bouřek můžeme vyjít silnější a moudřejší.

Catherine Marshallová