Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

admin

„I když půdu roklí šeré smrti, nebudu se bát zlého, vždyť se mnou jsi Ty. Tvoje berla a Tvá hůl mě potěšují, Hospodine.“ ( Žalm 23,4)

 

Hospodine, náš Bože, biblický Kazatel při pohledu na tento svět řekl: „Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí“. Zvláště nyní, kdy podzim shazuje listí i kvítí, usychá tráva a lidé prožívají více malomyslnosti či umírají, si uvědomujeme pravdivost těchto slov. Myslíme na naše zesnulé a dotýká se nás poznání vlastní smrtelnosti.

Děkujeme ti, že ani toto naše přemýšlení nemusí končit v beznaději a v rezignaci. Děkujeme ti, že všem zvěstuješ zprávu o vítězství nad silami smrti a zmaru a chceš všechny lidi probudit k živé naději, založené na vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Spasitele. Děkujeme, že patříme k tvé církvi, která již zde, v této časnosti, smí skrze víru okoušet Kristovu přítomnost.

Prosíme, sešli svého svatého Ducha a dej každému z nás i všem společenstvím tvého lidu pravé spolehnutí na Krista. Ať v něm máme naději, jež přesahuje tento život. Ať tuto naději umíme vztáhnout i na ty, kteří již zesnuli. Ať jsme také svědectvím Kristovy naděje pro ty, kdo žádnou naději tváří v tvář smrti nemají.
Pane, smiluj se nad námi.

Amen

ŠUMPERSKÝ A OLOMOUCKÝ VIKARIÁT CČSH

“Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mne rovnou stezkou…(Žalm 27)

Srdečně zveme všechny duchovní, bratry a sestry z našich náboženských obcí, zejména delegáty
diecézního shromáždění, šumperského a olomouckého vikariátu k
                                                           vikariátnímu shromáždění,
které se uskuteční v sobotu 18. 3. 2017 v Husově sboru v Olomouci v 9.30 hod.

Úvodní bohoslužby vykonají ses. Mgr. Jana Kašná a br. kaz. Jiří Pleva.
Dále se otevře diskuse na téma:
Představení nového možného modelu tvorby rezervního fondu a nastavení podmínek k
jeho čerpání ze strany NO (br. Mgr. Vlastimír Haltof)
Seznámení s investicemi v loňském roce a zhodnocení dosavadních výnosů (br. Ing. Radek
Hruška)
diskuse, podněty, návrhy
po obědě odpolední návštěva a prohlídka budovy po ČSOB na Dolním náměstí ve vlastnictví
olomoucké diecéze
Závěry z našeho jednání vikariátního shromáždění poslouží k návrhům jednání na
diecézním shromáždění letos v Olomouci.
Diskusi bude moderovat bratr vikář Jaroslav Křivánek.
Oběd bude zajištěn ze zdrojů olomoucké náboženské obce.
Na shledání s Vámi se těší vikáři Mgr. Naděžda Kaňáková a Mgr. Jaroslav Křivánek