Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Se sídlem nám. T. G. Masaryka 3, 73506 Karviná

Personální obsazení:

Farářka : Mgr. Niki Otisková

Předseda rady starších: Milan Pokorný

Místopředsedkyně RS: Helena Pavlovcová

Finanční zpravodajka: Libuše Kulhavá

Bohoslužby:  ŘK Kostel sv. Marka v Karviné 1-Fryštátě

Pravidelné:   každou neděli v 10:00 hodin, vždy se svátostí pokání a Večeře Páně

Svátky:   1.1. Jména Ježíš

Vánoce: 25.12., Boží Hod vánoční

jiné, např. Vzpomínkové: dle aktuálního oznámení

Korespondenční adresa:  Řecká 1087, 735 06  Karviná-Nové Město

Tel.: 604 370 323

E-mail: niki.otiskova@seznam.cz

IČ 64628957

Lázně: Rehabilitační sanatorium, Karviná 8-Hranice, Biblické hodiny ekumenického založení zde slouží duchovní všech křesťanských církví z Karviné i hosté každý čtvrtek v 15:00 hodin, svátky dle aktuálních ohlášení