Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Pamatujeme na ty, kteří zemřeli ve 2. světové válce Každoročně si 8. května připomínáme konec 2. světové války v Evropě. Jedná se o tak podstatnou událost, že se přirozeně stala státním svátkem a pro mnohé z nás také důvodem k zamyšlení či modlitbě. V jednotlivých obcích a městech naší země, tak jak se táhla fronta a postupně docházelo k osvobozování, se konají pietní akty a v našich sborech je pravidlem modlitba za zemřelé.
“Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.”~ George Santayana.
Když se bojíme vyprávět pravdivě o své minulosti, pak se i my sami ochuzujeme o možnost najít smíření a spočinutí a zůstáváme dál oběťmi křivd, které působí, že máme pokřivené vnímání světa i sebe samých.
I dnes se můžeme dotknout jeden druhého a pomoci si k uzdravení tím, že pozdravíme svou minulost a pozveme ji pravdivě do života. Tyto dny věnujeme zamyšlení nad minulostí a vzpomínáme na nevinné lidi,
kteří obětovali své životy, zemřeli předčasně ve 2. sv. válce, protože nebyli lhostejní, protože chtěli lepší svět. Zároveň je to chvíle, která nás vyzývá k zamyšlení pro současnost a budoucnost. Abychom ani my nebyli neteční ke zlu, abychom si uvědomili, že jsou hodnoty – jako svoboda, za které je třeba i bojovat. Usilujme o lepší svět, tak jako o to usilovali ti, kteří tehdy zemřeli. Vzpomínáme na oběti války. Mnoho lidí bylo trápeno, mučeno, vězněno, nevinní lidé zemřeli v koncentračních táborech. Buď jim věčná paměť!
Modleme se:
Všemohoucí Bože, Ty jsi učinil všechno lidské pokolení, které je rozděleno v jednotlivé národy, avšak díky moci Ducha svatého je Tvé Slovo zvěstováno opravdu všem. Děkujeme ti za dary, které jsi dal i našemu národu. Dal jsi nám okusit trpkost pokoření pro naše hříchy i radost velkých vysvobození pro své milosrdenství. Dej,abychom dokázali žít ve svornosti a vzájemném porozumění. Abychom vytvořili v tomto čase a místě společenství lásky a pokoje, k tvé cti a slávě.
Je symbolické, že právě z Husova sboru na pražských Vinohradech zazněl v květnových dnech 1945 hlas rozhlasového vysílače do celé země. Volání o pomoc bylo vyslyšeno, a tak z tohoto místa mohl zaznít i konečný hlas o pádu fašismu a nacismu v celé naší milované vlasti.

Amen.