Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Modlitby na prázdniny

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

(Žalm 34, 1-2)

Prosíme za všechny, kteří jsou upracovaní a potřebují odpočinek; uchraň je od nehody a nebezpečí, ať prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí domů. Pane, smiluj se.

Za ty, kteří nemohou jet na dovolenou, protože jsou příliš staří nebo nemocní nebo prostě nemají dost peněz; dej, ať oni i my poznáme, že život může být naplněný, i když přání zůstanou nesplněna.

Přijď na pomoc všem, kteří brání svoji vlast před válečnými útoky, a ochraň naši zemi před hrůzami války.

Prosíme, aby se v našem společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde.

Prosme o odvahu svědčit o své víře druhým lidem.

Prosme o vodu pro naši zemi a prosme o požehnání letošní úrodě.

Abychom za Mariino mateřství, které bylo nad každé požehnáno a vyvoleno, s uctivostí děkovali, modleme se k Hospodinu.

Za naše sbory, domy modlitby, naše duchovní domov, ať i nadále slouží věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj náš stánek a všechny, kdo do něj s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsících červenci a srpnu narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

„Napij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou vodu nebude nikdy pít. Ustel si tam, kde leží kočka. Jez ovoce, kterého se dotkli červi. Neboj se hub, na kterých sedí mušky. Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří. Postav dům na místě, kde se had na slunci vyhřívá. Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo v horku postaví. Vstávej a uléhej se slepicemi a budeš mít zlaté zrno dne. Jez více zeleného, budeš mít silné nohy a odolné srdce. Plavej častěji a budeš se cítit na zemi jako ryba ve vodě. Častěji pozoruj oblohu a nehleď pod nohy a tvoje myšlenky budou jasné a světlé. Více mlč, hovoř méně a v tvé duši zavládne pokoj.“

sv. Serafim Sarovský

MODLITBA NA PRÁZDNINY

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.

Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.

Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.

Setkám se s lidmi blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat,

abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.

Dej mi slova a činy, které dávají radost.

Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. Amen.

Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby (Zvon, 1991)