Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

CČSH zvolila na další sedmileté období jako svého patriarchu dr. Tomáše Buttu

V sobotu 19. 6. 2021 se v Husově sboru v Praze v Dejvicích uskutečnil volební sněm, který měl na programu volbu patriarchy Církve československé husitské.

Na počátku sněmovního jednání bylo zastoupeno 167, posléze 178 z celkového počtu 282 náboženských obcí Církve čs. husitské, celkem bylo přítomno 285 delegátů s hlasovacím právem z celkového počtu 555.

Volební sněm vyslechl vystoupení obou kandidátů Mgr. Lukáše Bujny a Dr. Tomáše Butty a poté zvolil v prvním kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou na třetí sedmileté volební období Dr. Tomáše Buttu.

Patriarcha jako biskup má celocírkevní působnost v duchovní správě a reprezentuje církev v ekumeně i vzhledem k veřejnosti.

Znovu zvolený patriarcha Dr. Tomáš Butta ve svém projevu zdůraznil, že by chtěl ve svém dalším období zaměřit svou pozornost na katechezi – výchovu dětí,  posílení významu laiků pro práci v náboženských obcích a vzdělávání bohoslovců a duchovních. Současně zdůraznil odpovědné nakládání s majetkem při přechodu k samofinancování církve.

Instalace nově zvoleného patriarchy Dr. Tomáše Butty se uskuteční na svátek M. J. Husa 6. července v 10.00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. 

Celá zpráva na https://www.ccsh.cz