Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Buď Bohu všechna chvála, čest a požehnání, že uslyšet jsme mohli zvěst o zmrtvýchvstání. V úsvitu ještě ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, když vyšel z něj náš Pán.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života.

V těchto velikonočních dnech si připomínáme a slavíme tajemství Kristova kříže. Člověku je předáváno poselství o významu oběti života ve prospěch druhých a zároveň, že smrt nemá konečné slovo. Jako křesťané neseme naději, kterou vyznáváme, o lásce překonávající hranice,o novém životě, který nám otevřel právě Kristus.

Přeji Vám pokoj, radost a požehnané Velikonoce 2024!

Tomáš Chytil

Olomoucký biskup CČSH