Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Sestry a bratři, každý může přijít za farářem a vyzvat – požádat jej, aby do obsahu modliteb přidal i jeho konkrétní: za blízké, za nemocné, za to, aby dobře proběhly určité události (oslavy narozenin apod.) a další. Doufáme, že této možnosti využijete a že se budeme modlit. Jde jen o návod, pomoc, samozřejmě nelze nikomu přesně určit, jak se má modlit. Přijměte to s velkorysostí a laskavostí…

Přišlo léto a vstupujeme do druhé půli kalendářního roku. Počátek července je tradičně spjat se jmény opata Prokopa, Cyrilem a Metodějem, Mistrem Janem Husem. Pozapomenutou postavou i svátkem je Památka Marie, Matky Páně. Věrné svědky víry chceme připomínat, byli shledáni následováníhodnými. V červenci byly také otevřeny mnohé Husovy sbory nejen v naší diecézi. Nastává čas dovolených, kdy i přes nejistoty dneška my a naši nejbližší cestujeme na místa, kde si chceme oddechnout a nabrat sil.

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná!

(Žalm 117, 1-2)

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.

(List Židům 11,1-3)

• 4. 7. Prokop, opat sázavský

• 5. 7. Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj

• 6. 7. Mistr Jan Hus, Den české reformace

• 15. 8. Maria, Matka Páně

Prosíme za všechny, kteří jsou upracovaní a potřebují odpočinek; uchraň je od nehody a nebezpečí, ať prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí domů. Pane, smiluj se.

Za ty, kteří nemohou jet na dovolenou, protože jsou příliš staří nebo nemocní nebo prostě nemají dost peněz; dej, ať oni i my poznáme, že život může být naplněný, i když přání zůstanou nesplněna.

Přijď na pomoc všem, kteří brání svoji vlast před válečnými útoky, a ochraň naši zemi před hrůzami války.

Prosíme, aby se v našem společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde.

Prosme o odvahu svědčit o své víře druhým lidem.

Prosme o vodu pro naši zemi a prosme o požehnání letošní úrodě.

Abychom za Mariino mateřství, které bylo nad každé požehnáno a vyvoleno, s uctivostí děkovali, modleme se k Hospodinu.

Za Husův sbor, dům modlitby, náš duchovní domov, ať i nadále slouží věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj náš stánek a všechny, kdo do něj s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsících červenci a srpnu narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přeji ti radost z cest

  • cest vedoucích přes hluboké bažiny, z vesnických cestiček lemovaných stromy, z hlubokých a dávno zapomenutých kolejí vyšlapaných v trávě se zvonky a skrytými prameny, s křikem kolihy, se skřivany

– Z cest ženoucích se po svazích kopců k moři,

– Z cesty do Říma, cesty k moři, z cesty na ostrovy

– Z cesty domů…

Z dárkové knihy Šťastný den

Život každého z nás je cestou.

Cestou plnou křižovatek, příležitostí, nebezpečí a rozhodování.

Krása, ale i tíže života spočívá v tom,

že putovat musíme každý sám za sebe.

Náš život za nás nikdo jiný žít nemůže.

Oporou pro náš život je ale přátelství.

Přátelé si totiž na cestě pomáhají.

A vidí společně více než jednotlivec.

Naším prvním a věrným přítelem je Bůh.

On vidí v souvislostech, vidí dopředu i zpět. Vidí do srdce.

Bohudíky!

Zdroj: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/r-2004-ukaz-mi-sve-cesty-hospodine