Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Na sobotu 30. dubna 2022 byla do Přerova naplánována diecézní pouť k uctění J. A. Komenského. Věřící z Olomoucké diecéze se sešli k bohoslužbě ve Sboru Jana Blahoslava v 10 hodin. Sloužili br. patriarcha Tomáš Butta, biskup Tomáš Chytil a místní farářka Alena Milová. Účastnil se také evangelický farář Marek Zikmund. Bohoslužbu doprovázel na varhany církevní kantor Zdeněk Kovalčík a pěveckými vstupy posloužilo Komorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrava pod vedením Pavly Dědičové. Na závěr bohoslužby předal br patriarcha pamětní medaile olomouckému biskupovi, farářce A. Milové, M. Zikmundovi, em. biskupce Janě Šilerové a církevnímu historikovi Bohdanu Kaňákovi.

Po bohoslužbě přešli poutníci k soše J. A. Komenského, umístěné před nedalekým evangelickým kostelem, kde je znázorněn jako učitel se žákem. Zde krátce pohovořil farář M. Zikmund. Po obědě v Městském domě se účastníci zastavili na místě bývalé školy Jednoty bratrské, dnes Památníku Jednoty bratrské, kde výklad působivě podal archeolog Zdeněk Schenk. V muzeu – zámku začalo program 20 minutovým vystoupením Komorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrava, následovala přednáška pracovnice muzea paní Heleny Kovářové na téma „Po stopách J. A. Komenského v Přerově“. Komenioložce pak předal br patriarcha s poděkováním taktéž pamětní medaili. Poté si poutníci prohlédli expozice v muzeu a výstavy Cesta světla, kterou prováděla malířka Anna Sypěnová, a Kartograf J. A. Komenský.

Pouť byla ukončena před 17. hodinou promluvou br. patriarchy u sochy Jana Blahoslava, stojící před zámkem- muzeem a modlitbou biskupa T. Chytila. Bylo krásné jarní počasí, převládala pokojná a přátelská atmosféra, a tak lze označit celu akci za vydařenou. Děkujeme Bohu za vše dobré a organizátorům především z místní náb. obce za ochotu a obětavost. Reportáž z celé akce uvede Česká televize v Křesťanském magazínu v neděli 22. května 2022.