Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

„I když půdu roklí šeré smrti, nebudu se bát zlého, vždyť se mnou jsi Ty. Tvoje berla a Tvá hůl mě potěšují, Hospodine.“ ( Žalm 23,4)

 

Hospodine, náš Bože, biblický Kazatel při pohledu na tento svět řekl: „Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí“. Zvláště nyní, kdy podzim shazuje listí i kvítí, usychá tráva a lidé prožívají více malomyslnosti či umírají, si uvědomujeme pravdivost těchto slov. Myslíme na naše zesnulé a dotýká se nás poznání vlastní smrtelnosti.

Děkujeme ti, že ani toto naše přemýšlení nemusí končit v beznaději a v rezignaci. Děkujeme ti, že všem zvěstuješ zprávu o vítězství nad silami smrti a zmaru a chceš všechny lidi probudit k živé naději, založené na vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Spasitele. Děkujeme, že patříme k tvé církvi, která již zde, v této časnosti, smí skrze víru okoušet Kristovu přítomnost.

Prosíme, sešli svého svatého Ducha a dej každému z nás i všem společenstvím tvého lidu pravé spolehnutí na Krista. Ať v něm máme naději, jež přesahuje tento život. Ať tuto naději umíme vztáhnout i na ty, kteří již zesnuli. Ať jsme také svědectvím Kristovy naděje pro ty, kdo žádnou naději tváří v tvář smrti nemají.
Pane, smiluj se nad námi.

Amen