Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

ŠUMPERSKÝ A OLOMOUCKÝ VIKARIÁT CČSH

“Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mne rovnou stezkou…(Žalm 27)

Srdečně zveme všechny duchovní, bratry a sestry z našich náboženských obcí, zejména delegáty
diecézního shromáždění, šumperského a olomouckého vikariátu k
                                                           vikariátnímu shromáždění,
které se uskuteční v sobotu 18. 3. 2017 v Husově sboru v Olomouci v 9.30 hod.

Úvodní bohoslužby vykonají ses. Mgr. Jana Kašná a br. kaz. Jiří Pleva.
Dále se otevře diskuse na téma:
Představení nového možného modelu tvorby rezervního fondu a nastavení podmínek k
jeho čerpání ze strany NO (br. Mgr. Vlastimír Haltof)
Seznámení s investicemi v loňském roce a zhodnocení dosavadních výnosů (br. Ing. Radek
Hruška)
diskuse, podněty, návrhy
po obědě odpolední návštěva a prohlídka budovy po ČSOB na Dolním náměstí ve vlastnictví
olomoucké diecéze
Závěry z našeho jednání vikariátního shromáždění poslouží k návrhům jednání na
diecézním shromáždění letos v Olomouci.
Diskusi bude moderovat bratr vikář Jaroslav Křivánek.
Oběd bude zajištěn ze zdrojů olomoucké náboženské obce.
Na shledání s Vámi se těší vikáři Mgr. Naděžda Kaňáková a Mgr. Jaroslav Křivánek