Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Adventní čas je doba přípravy na svátky Vánoc. Podle tradice jej můžeme rozdělit na dvě části: první a druhou neděli adventní probíráme Ježíšův druhý příchod na konci času. Na třetí a čtvrtou očekáváme příchod Ježíše na svět.

Před Ježíšem přišel člověk jménem Jan, prorok, kterému říkali Křtitel. Křtil lidi v Jordánu, ale byl to tehdy jiný křest než ten, kterým jsme pokřtěni my. Křest Jana Křtitele, to byl  křest obrácení, vyznání hříchů a změny života. Lidé k němu přicházeli a on je křtil, když vyznávali svoje hříchy, prosili Boha o odpuštění a slibovali nápravu. Jan říkal, že každý  z nás má být na setkání s Ježíšem připravený. Protože soudcem bude Ježíš sám. A volal – neste ovoce, které ukazuje, že činíte  pokání, že jste se skutečně obrátili – aby to nebylo tak, že se jen tváříte jako věřící, že se staráte o nejrůznější věci, ale sami se nechcete změnit. Takové věci on říkal, když viděl zákoníky, saduceje a farizeje přicházet ke křtu. A kázal – nemyslete si, že můžete říkat: Náš otec je Abrahám!

Kdoví, možná, že dnes bychom od něj slyšeli: Co máte za symbol Vánoc? Je pro vás důležitější obstarat stromek a kapra, než vyčistit svoje nitro od špatností a změnit se k lepšímu? A nemyslete, že si můžete říkat: my to máme dobré, jsme pokřtění, chodíme do sboru na bohoslužby – „pravím vám, že Bůh může vzbudit z tohoto kamení“ opravdovější křesťany.

Připravte cestu Pánu, napřimte pro něj stezky, volal Jan Křtitel. A to je výzva, která platí i pro nás. Kolik života nám ještě zbývá? Nikdo nevíme, kdy přijde konec. Každý z nás tu nakonec musí všechno nechat, a je úplně jedno co kdo má a kým kdo je. I kdybychom dělali cokoli, užívali jakékoli léky, kdybychom si platili nejdražší léčbu ve Spojených státech, tak stejně dospějeme ke smrti a umřeme. Lidé nám ale kolikrát říkají, ještě máme čas. S čím asi tak počítají, že se nechtějí připravit? – A v co vlastně věří? Je tím jejich Bohem úspěch, konto v bance, kariéra…? Biblí dnešní doby se stal slevový leták, všichni ho čteme důkladně a oddaně a hledáme, kde je nějaká akce. A všichni se orientujeme, kde je možné nakoupit dobře, a levně, a ještě, aby to bylo kvalitní a čerstvé… Evangelium nás ale vyzývá, abychom nezapomínali, že Boží akcí pro naše životy a Boží nabídkou je neustávající Boží láska v Ježíši Kristu.

Prosíme, Pane, proveď nás adventním časem tak, abychom přivítali vánoční svátky s radostí a s naději. Abychom nebyli vyčerpání a ve stresu, nýbrž v pokoji, se srdcem obohaceným láskou a duchem odhodlaným. Amen

18. neděle po svatodušních svátcích – 18. 9. 2016 – promluva br.biskupa R.Göbela

Lukáš 16, 1-13

Sestry a bratři!

Příběh, který jsme dnes slyšeli, by se klidně mohl přihodit i v dnešních časech. Já myslím, že v Ježíšově době se tak nějak skutečně odehrál – a Ježíš si z něj pak vzal základ pro své podobenství. Snadno bychom mohli říct, že je jakési zvláštní a nešikovné a že by z úst Pána Ježíše nic takového ani nemělo vyjít. Tolikrát jsme v Bibli četli, že Hospodin miluje právo a spravedlnost, a teď tu slyšíme chválit nepoctivého správce! Ale pojďme se nad tím textem více zamyslet, podobenství vůbec nemusí být jednoduchý návod k následování. Naše vyprávění je o něčem docela jiném. Ukazuje nám člověka, který se zčistajasna ocitl v krizové situaci, ale dokázal najít účinné řešení. To je jádro věci, o kterou jde, a všechno, co je navíc, tvoří už jen pozadí a dokreslení.

A podívejme se i na kontext, u evangelních příběhů se to vždycky vyplatí. V patnácté kapitole Lukášova evangelia, která předchází našemu čtení, vyčítají farizejové Ježíši, že se vybavuje s hříšníky, a dokonce s nimi jí. Následují podobenství o ztracené ovci, ztracené stříbrné minci a o marnotratném synu, která ukazují, že přišel především za těmi, kdo potřebují pomoc. A pak navazuje dnešní podobenství, se kterým se Ježíš obrací k učedníkům. Ať si všimnou, jak pohotově se umějí o sebe postarat lidé ze světa. Ať se od nich něčemu naučí a zůstávají blízko těm, kterým mají tak jako Pán Ježíš pomáhat.

Sestry a bratři, slyšeli jsme, že Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Kdy se to stalo? Myslím, že při správcově setkání s Pánem, ve chvíli smrti. Chválí – nepoctivého –  správce za to, že ze své nejistoty a ohrožení našel východisko v tom, že pomohl chudým a potřebným. A také, že vytvářel síť vztahů s lidmi. Náš životní program má určitě být právě takový. Jak ten správce, tak i my tím znovu navážeme svoje přerušené spojení s Bohem. Protože s Bohem vstoupíme opravdu plně do vztahu až tam, kde něco děláme pro druhé lidi, tak jak to dělal Ježíš.

Cítím tady, sestry a bratři, ještě Ježíšovu ťafku, kterou dává farizejům. O mnoha z nich bylo známo, že mají rádi peníze, a Ježíš teď před nimi tvrdí, že je možno chválit takového nepoctivce! Ježíš ovšem všechny peníze považuje za nespravedlivě rozdělené a rozdání  jejich nadbytku potřebným bere jako projev lásky.

Vidíme jeden způsob, jak budovat Kristovo království mezi lidmi. Když se nad penězi zamyslíme, potvrdíme si, že to mínění, které má o nich Ježíš, je správné: Prodavačka v supermarketu má problém vyjít s výplatou, pokud je třeba sama se dvěma dětmi, ale vlastníci a manažeři nadnárodních řetězců, které se skládají z takových obchodů, kupují mahagonová ráhna na své jachty, a ostrovy v Karibském moři. V našem příběhu slyšíme i o odpuštění dluhů – co všechno by o tom šlo říct! O exekutorské mafii, o lidech, kteří kvůli kolikrát malému problému upadli do neřešitelné celoživotní nouze, ze které je východiskem jen odpuštění nespravedlivých dluhů, co za svůj život nemohou splatit. A také víme o dluzích mezi námi, o nouzi v odpouštění mezi lidmi navzájem, jak neodpuštění může rozežírat třeba vztahy v rodinách.

Sestry a bratři, a co si můžeme z dnešního setkání odnést? Možná otázku, kdo je naším pánem: Je to Bůh, anebo jsou to ty věci, se kterými zacházíme? Nebo peníze, po kterých toužíme a respekt, který pro své „já“ vyžadujeme?

Pane Ježíši Kriste, prosíme o tvé vedení! Prosíme o tvého Ducha! Amen

1 2 3 5