Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Husitská diakonie

vyhlašuje

Finanční sbírku na pomoc obětem bouře na jižní Moravě“

Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie:

2501867242/2010, variabilní číslo 200

Ve čtvrtek 24. června se přes Moravu přehnala bouře nebývalých rozměrů. Tornádo a silné krupobití zdevastovalo a doslova smetlo obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Lužice a další vesnice na jihu Moravy. Jde o živelnou katastrofu, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Tragédie připravila během chvíle stovky lidí o střechu nad hlavou a vyžádala si nejméně dvě stovky zraněných. Počet obětí na životech dosud není znám. Vesnice nyní čekají likvidace škod a snaha o obnovu života.

Hluboce soucítíme s lidmi postiženými touto katastrofou a vyhlašujeme sbírku na pomoc lidem na jižní Moravě. Sbírka se bude konat v rámci bohoslužeb tuto neděli, peníze mohou posílat také jednotlivci na pro tyto účely zřízený transparentní sbírkový účet Husitské diakonie. Výtěžek sbírky pomůže do poslední koruny obětem ničivé bouře.

Husitská diakonie

Wuchterlova 523/5, Praha 6 – Dejvice, 160 00 IČ: 60458011

www.husitskadiakonie.cz

Telefon: 724 815 124 E-mail: katerina.klasnova@ccsh.cz

Děkujeme vám všem, kterým není lhostejný osud lidí trpících a prosíme vás o finanční pomoc a modlitby za oběti čtvrteční živelné katastrofy.

V Praze dne 25. 6. 2021

Kateřina Klasnová, ředitelka Husitské diakonie

Olga Líbalová, předsedkyně správní rady Husitské diakonie

CČSH zvolila na další sedmileté období jako svého patriarchu dr. Tomáše Buttu

V sobotu 19. 6. 2021 se v Husově sboru v Praze v Dejvicích uskutečnil volební sněm, který měl na programu volbu patriarchy Církve československé husitské.

Na počátku sněmovního jednání bylo zastoupeno 167, posléze 178 z celkového počtu 282 náboženských obcí Církve čs. husitské, celkem bylo přítomno 285 delegátů s hlasovacím právem z celkového počtu 555.

Volební sněm vyslechl vystoupení obou kandidátů Mgr. Lukáše Bujny a Dr. Tomáše Butty a poté zvolil v prvním kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou na třetí sedmileté volební období Dr. Tomáše Buttu.

Patriarcha jako biskup má celocírkevní působnost v duchovní správě a reprezentuje církev v ekumeně i vzhledem k veřejnosti.

Znovu zvolený patriarcha Dr. Tomáš Butta ve svém projevu zdůraznil, že by chtěl ve svém dalším období zaměřit svou pozornost na katechezi – výchovu dětí,  posílení významu laiků pro práci v náboženských obcích a vzdělávání bohoslovců a duchovních. Současně zdůraznil odpovědné nakládání s majetkem při přechodu k samofinancování církve.

Instalace nově zvoleného patriarchy Dr. Tomáše Butty se uskuteční na svátek M. J. Husa 6. července v 10.00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. 

Celá zpráva na https://www.ccsh.cz

LIDICE A LEŽÁKY – 79 LET

Vyhlazení LIDIC byla násilná událost, při níž došlo k vyhlazení značné části obyvatel české vsi Lidice německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 byla obec Lidice ve Středních Čechách v důsledku heydrichiády 10. června vypálena a srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto do koncentračních táborů.

Připomínáme si hrdinný boj českých parašutistů proti nacistickým okupantům v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje. Sedm se jich bránilo útoku 740-ti vojáků jednotek SS. 18. června 1942 brzy zrána se po dvě hodiny bránili této přesile. Ocitli se v beznadějné situaci a v nejtěžší zkoušce svého života obstáli se ctí. Rtm. Josef Gabčík a rtm. Jan Kubiš, spolu s dalšími parašutisty nadpor. Adolfem Opálkou, podpor. Josefem Valčíkem, čet.asp. Josefem Bublíkem, čet. Janem Hrubým a rotným Jaroslavem Švarcem. Čest jejich památce a všem, kdo jim pomáhali, zejména v posledních dnech z řad české pravoslavné církve.

LEŽÁKY byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatele zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:

Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím.

Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí.

Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost.

Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně.

Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci

nespravedlivé.

Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli,

vstal z mrtvých. AMEN