Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

18. neděle po svatodušních svátcích – 18. 9. 2016 – promluva br.biskupa R.Göbela

Lukáš 16, 1-13

Sestry a bratři!

Příběh, který jsme dnes slyšeli, by se klidně mohl přihodit i v dnešních časech. Já myslím, že v Ježíšově době se tak nějak skutečně odehrál – a Ježíš si z něj pak vzal základ pro své podobenství. Snadno bychom mohli říct, že je jakési zvláštní a nešikovné a že by z úst Pána Ježíše nic takového ani nemělo vyjít. Tolikrát jsme v Bibli četli, že Hospodin miluje právo a spravedlnost, a teď tu slyšíme chválit nepoctivého správce! Ale pojďme se nad tím textem více zamyslet, podobenství vůbec nemusí být jednoduchý návod k následování. Naše vyprávění je o něčem docela jiném. Ukazuje nám člověka, který se zčistajasna ocitl v krizové situaci, ale dokázal najít účinné řešení. To je jádro věci, o kterou jde, a všechno, co je navíc, tvoří už jen pozadí a dokreslení.

A podívejme se i na kontext, u evangelních příběhů se to vždycky vyplatí. V patnácté kapitole Lukášova evangelia, která předchází našemu čtení, vyčítají farizejové Ježíši, že se vybavuje s hříšníky, a dokonce s nimi jí. Následují podobenství o ztracené ovci, ztracené stříbrné minci a o marnotratném synu, která ukazují, že přišel především za těmi, kdo potřebují pomoc. A pak navazuje dnešní podobenství, se kterým se Ježíš obrací k učedníkům. Ať si všimnou, jak pohotově se umějí o sebe postarat lidé ze světa. Ať se od nich něčemu naučí a zůstávají blízko těm, kterým mají tak jako Pán Ježíš pomáhat.

Sestry a bratři, slyšeli jsme, že Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Kdy se to stalo? Myslím, že při správcově setkání s Pánem, ve chvíli smrti. Chválí – nepoctivého –  správce za to, že ze své nejistoty a ohrožení našel východisko v tom, že pomohl chudým a potřebným. A také, že vytvářel síť vztahů s lidmi. Náš životní program má určitě být právě takový. Jak ten správce, tak i my tím znovu navážeme svoje přerušené spojení s Bohem. Protože s Bohem vstoupíme opravdu plně do vztahu až tam, kde něco děláme pro druhé lidi, tak jak to dělal Ježíš.

Cítím tady, sestry a bratři, ještě Ježíšovu ťafku, kterou dává farizejům. O mnoha z nich bylo známo, že mají rádi peníze, a Ježíš teď před nimi tvrdí, že je možno chválit takového nepoctivce! Ježíš ovšem všechny peníze považuje za nespravedlivě rozdělené a rozdání  jejich nadbytku potřebným bere jako projev lásky.

Vidíme jeden způsob, jak budovat Kristovo království mezi lidmi. Když se nad penězi zamyslíme, potvrdíme si, že to mínění, které má o nich Ježíš, je správné: Prodavačka v supermarketu má problém vyjít s výplatou, pokud je třeba sama se dvěma dětmi, ale vlastníci a manažeři nadnárodních řetězců, které se skládají z takových obchodů, kupují mahagonová ráhna na své jachty, a ostrovy v Karibském moři. V našem příběhu slyšíme i o odpuštění dluhů – co všechno by o tom šlo říct! O exekutorské mafii, o lidech, kteří kvůli kolikrát malému problému upadli do neřešitelné celoživotní nouze, ze které je východiskem jen odpuštění nespravedlivých dluhů, co za svůj život nemohou splatit. A také víme o dluzích mezi námi, o nouzi v odpouštění mezi lidmi navzájem, jak neodpuštění může rozežírat třeba vztahy v rodinách.

Sestry a bratři, a co si můžeme z dnešního setkání odnést? Možná otázku, kdo je naším pánem: Je to Bůh, anebo jsou to ty věci, se kterými zacházíme? Nebo peníze, po kterých toužíme a respekt, který pro své „já“ vyžadujeme?

Pane Ježíši Kriste, prosíme o tvé vedení! Prosíme o tvého Ducha! Amen

Promluva na synodě 20. 6. 2016 – Brno

Ž 27, 7-14       –       2Kor 4, 1-6      –           Lukáš 10, 1-9

Sestry a bratři!

V Písmu mnohokrát čteme, jak za Ježíšem šly zástupy lidí. Možná každý z nich měl přitom jinou motivaci. Někteří hledali atrakci, stáli o silné dojmy. Obdivovali Ježíšovo uzdravování a zázraky. Nebo chtěli být sami uzdraveni z nějaké choroby, potřebovali Ježíše jednorázově a po uzdravení odcházeli domů. A nejspíš brzy zapomněli na to, co se jim přihodilo. Jako těch devět z deseti malomocných, které uzdravil. Ježíš sám jinde říká, že mnoho lidí za ním jde jen proto, že se dosyta najedli chlebem, který rozmnožil na pustém místě. Oni ho potřebovali, aby jim naplnil žaludky – a

on jim přitom chtěl naplnit především srdce a duše. Ale přece jen byli v těch davech i lidé, kteří mu uvěřili. Ti jeho nauku přijali jako něco dobrého, o co je třeba se podělit s druhými. Nejprve jich Ježíš vysílá do světa dvanáct, a v našem příběhu pak už sedmdesát dva. Sám přitom vybírá, koho pošle, i když za ním přicházejí lidé, co říkají – Pane, půjdu za tebou, ať půjdeš kamkoli. Tady už člověka napadá, do které skupiny lidí patří teď právě on sám.

Sestry a bratři! Říkám: teď právě, protože víra není něco jako úřednická definitiva, kterou člověk jednou dostane a má vystaráno. Má zajištěnou práci, ač možná placenou nic moc, a na stáří už pak natrvalo důchod. To je, jako, že uvěřím, a tu svou víru si někde uvnitř schovám. A teď už budu až do smrti hluboce věřící křesťan. Ani  nemluvím o naději na přijetí do Boží slávy. V čem je tady malér- ona taková víra se totiž začne kazit. Jako když někam do sklepa uskladníte jablka, necháte je tam a nic s nimi neuděláte. Víru si máme hlídat a dobře ji pěstovat. Třeba z toho jablka vykvete docela jabloň. Nebo aspoň bonsajka v květináči, to se uvidí. Takže co máme dělat? Starat se o svoji víru, a ne vládnout nad vírou těm ostatním ve svém sboru. Tak jako  já, váš biskup na dobu určitou, nemohu vládnout nad vaší vírou –  nad ní vládne ten, který ji ve vás probudil a který ji působí  ve vás, tak jako ve mně a v každém věřícím – sám Hospodin, Bůh zástupů. Ve věcech víry můžeme být jen pomocníkem a někdy   snad poradcem. //Přátelé! Tak s touhle výbavičkou nás posílá Pán do služby. Do našich sborů a k těm, kdo žijí v jejich okruhu. Ale je tady ještě něco, o kterém se dnes zmiňuje Pavel. Radost – i ta je součástí víry. Ne křečovitý úsměv, jaký nám chtějí vnutit Svědkové Jehovovi na obálkách svého čtení, ale skutečná RADOST. Někdy s bolestí a se slzami, ale radost. V seznamu toho, co v nás Duch svatý působí je na druhém místě, hned za láskou. Umíme to všichni: Ovoce Ducha svatého je láska, RADOST, pokoj… To, o čem Ježíš mluvil a co žil, byl radost. Právě na radost je v Ježíšově příběhu a jeho učení dost silný důraz. A přitom je to právě radost, kterou si většina lidí s křesťanstvím moc nespojuje. Ale víra, která nevede k radosti, to je jako vtip, po kterém se nikdo nezasměje. Jestli by někdo mohl říct: jak to tak v našem sboru poslouchám, tak když se zpívá, tak pomalu a když se mluví, tak jen se smutnou vážností – a to je potom zbožně, měl by to být důvod k zamyšlení. Až se mi vybavuje, myslím, že z Cimrmana: „důstojný bubák“ – a to bychom nikdo nechtěli být.  Pane Ježíši Kriste, Smiluj se nad námi! Buď s naším společenstvím a veď nás svým Duchem, abychom nebyli rozděleni na my a oni – my ve sborech a oni na diecézi, ale abychom budovali jeden tým tvých učedníků, kteří se radují z  milosti, že Ti směli uvěřit a následovat Tě. A ještě víc, že dokonce smíme ve službě Tvé církvi spolupracovat na budování Božího království.

Amen

Vážené sestry, vážení bratři,
v minulých dnech v edici H vydala Královéhradecká diecéze CČSH  knihu Martina Chadimy Jeroným Pražský – tragický příběh středověkého intelektuála.

Kniha nabízí vhled do života a učení Jeronýma Pražského okouzleného učením anglického myslitele Johna Wyclifa, jakož i českého mistra Jana Husa. Kniha je k dostání přímo u autora, na úřadu diecézní rady v Ambrožově ulici v Hradci Králové, v prodejně Blahoslav v Praze Dejvicích. Cena 150,-  Kč.

vydaná kniha – kopie