Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Na sobotu 30. dubna 2022 byla do Přerova naplánována diecézní pouť k uctění J. A. Komenského. Věřící z Olomoucké diecéze se sešli k bohoslužbě ve Sboru Jana Blahoslava v 10 hodin. Sloužili br. patriarcha Tomáš Butta, biskup Tomáš Chytil a místní farářka Alena Milová. Účastnil se také evangelický farář Marek Zikmund. Bohoslužbu doprovázel na varhany církevní kantor Zdeněk Kovalčík a pěveckými vstupy posloužilo Komorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrava pod vedením Pavly Dědičové. Na závěr bohoslužby předal br patriarcha pamětní medaile olomouckému biskupovi, farářce A. Milové, M. Zikmundovi, em. biskupce Janě Šilerové a církevnímu historikovi Bohdanu Kaňákovi.

Po bohoslužbě přešli poutníci k soše J. A. Komenského, umístěné před nedalekým evangelickým kostelem, kde je znázorněn jako učitel se žákem. Zde krátce pohovořil farář M. Zikmund. Po obědě v Městském domě se účastníci zastavili na místě bývalé školy Jednoty bratrské, dnes Památníku Jednoty bratrské, kde výklad působivě podal archeolog Zdeněk Schenk. V muzeu – zámku začalo program 20 minutovým vystoupením Komorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrava, následovala přednáška pracovnice muzea paní Heleny Kovářové na téma „Po stopách J. A. Komenského v Přerově“. Komenioložce pak předal br patriarcha s poděkováním taktéž pamětní medaili. Poté si poutníci prohlédli expozice v muzeu a výstavy Cesta světla, kterou prováděla malířka Anna Sypěnová, a Kartograf J. A. Komenský.

Pouť byla ukončena před 17. hodinou promluvou br. patriarchy u sochy Jana Blahoslava, stojící před zámkem- muzeem a modlitbou biskupa T. Chytila. Bylo krásné jarní počasí, převládala pokojná a přátelská atmosféra, a tak lze označit celu akci za vydařenou. Děkujeme Bohu za vše dobré a organizátorům především z místní náb. obce za ochotu a obětavost. Reportáž z celé akce uvede Česká televize v Křesťanském magazínu v neděli 22. května 2022.

POZDRAV A PŘÁNÍ K VELIKONOCŮM

Vážení a milí, sestry a bratři, před několika týdny jsme opět zaznamenali příchod jara a nyní jsou před námi Velikonoce. Křesťané se na všechny veliké svátky připravují, zde jde o půst a pokání. S tím se i méně zainteresovaným podvědomě nejvíce vybaví hladovění, odříkání, konání dobrých skutků. Ale zdá se, že znovu objevujeme, jak nejen v dnešní době a společnosti slavit svátky, ale také, jak se na ně připravit. Vždyť se toho tolik změnilo! Pamatuji si, jak jsme jako malí chodili s pomlázkou a měli radost z každé čokolády, kraslice, bonbónu. A pomlázku jsme si pletli. Dnes jezdíme autem. Koupit si lze nejen pomlázky, ale i uvařená vejce. Na ulici již koledníky není moc vidět. Potěšit děti je stále náročnější.

Při bohoslužbách ve Svatém týdnu se snažíme nadále putovat s Ježíšem, zúročit dosavadní postní přípravu a vstupovat do příběhu, který vrcholí tajemstvím opředenou radostí nedělního velikonočního rána. Cesta to není snadná. Vede na kříž. Tu se mnozí zarazí a couvnou. Život každého z nás je někdy pohodový, jindy složitý a jsou okamžiky, kdy jsme na hranici. Kdy jde takzvaně do tuhého. Bible ovšem ukazuje, že právě tam můžeme nacházet smysl, přesah, rozumíme dění více do hloubky, jsme Bohu blíž. V tom divném, těžkém, bolestném, se odhalují pravé i falešné vztahy, tam, kde bychom to už nečekali, se Bůh dává poznat.

To je naděje pro nás několik let chycené v koronavirové pandemii a jejím marasmu. To je naděje pro válečnými nepokoji zmítaný svět. To je naděje pro všechny, kdo se ocitli v koncích; kdo jako by byli definitivně poraženi v zápase se zlem, lží a nenávistí… Kolik takových lidí bylo, je… a asi ještě bude!?

Mysleme na všechny ty situace, kdy to po lidsku nevypadá nadějně, spíš naopak. Tam, kde už skoro nic nezbylo, se s námi potkává Bůh. A v něm život věčný Dobra, Pravdy a Krásy a zlo je poraženo. Připomínejme si také, že nejsme obdivovatelé utrpení, i když je nechceme ani bagatelizovat. Ne, Kristovým životem bylo to zlé poraženo. I my jsme toho svědky, že život je Boží dar a každý projev lásky se počítá. Kéž by naše činy a slova věrohodně odkazovaly na toto radostné poselství! Na samé hranici našeho malého světa se otvírá něco nového – velký svět Boží.

Požehnané Velikonoce!

Ve Svatý týden 2022

Tomáš Chytil, biskup

Olomoucká diecéze Církve československé husitské prodlužuje vyhledávací řízení na funkci diecézní/-ho tajemníka/-ce v úvazku 1,0.

Požadavky:

– zakotvenost v CČSH

– kladný vztah k administrativě

– pečlivost, komunikativnost

– dokončené min. SŠ vzdělání s maturitou

– trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

– dobrá uživatelská znalost práce na počítači

– řidičský průkaz skupiny B výhodou (není podmínkou)

Výše mzdy se řídí církevními předpisy. Předpokládaný termín nástupu je 1.7.2022.

Více informací na tel.: 731 210 814 nebo e-mailu: tomas.chytil@ccsh.cz.

Nabídky se životopisem zasílejte nejpozději do 31.5.2022 prostřednictvím e-mailové adresy dieceze.olomouc@ccsh.cz nebo poštou na: Olomoucká diecéze Církve československé husitské, Žilinská 113/5, 779 00 Olomouc.

V měsíci dubnu vrcholí naše příprava na Velikonoce. Před jeho půlí vstoupíme do Svatého týdne, do centra křesťanství, velikonočního Třídenní, kdy si věřící při bohoslužbách připomínají události od ustanovení Poslední večeře, přes soud, umučení a ukřižování Ježíše Krista, aby mohli žasnout o Veliké noci, kdy se stal největší zázrak v dějinách lidstva. Radost z vítězství lásky nad smrtí, slavnost Vzkříšení Páně, pokračuje velikonočním časem dalších 40 dní, kdy se Ježíš zjevuje svým nejbližším, poté vystupuje na nebe (Nanebevstoupení Páně), a po dalších 10 dnech církev slaví seslání Ducha svatého – Letnice. To jsou ovšem pro letošek svátky červnové…

Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední,

a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.

(L 22, 26)

Jak nesmírně veliký je Bůh ve své moci k nám, kteří věříme! Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Aleluja!

(Ef 1, 19-20)

• 10. 4. Květná neděle

• 14. 4. Zelený čtvrtek

• 15. 4. Velký pátek

• 16. 4. Bílá sobota

• 17. 4. Boží hod velikonoční – Vzkříšení Páně

• 18. 4. Pondělí velikonoční

• 24. 4. 1. neděle po Velikonocích – Božího milosrdenství

• 30. 4. Diecézní pouť do Přerova – Připomínka J. A. Komenského

Modleme se:

Toto je den, který učinil Pán. Jásejme, radujme se a prosme:

Aby tvůj pokoj zastavil války na zemi, prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Pane, smiluj se.

Za všechny, kdo jsou na cestách, za bezdomovce, za uprchlíky, za sirotky a vdovy.

Pane, tys prošel cestou utrpení a kříže, posiluj všechny trpící, nemocné, pronásledované a nešťastné a potěš je mocí svého Ducha. Společně tě prosíme: Pane, smiluj se.

Aby pronásledovaní křesťané našli úkryt v tvém otevřeném boku, v blízkosti tvého srdce.

Za celé křesťanstvo, aby se naplnilo tvé slovo: „Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

Za ty, kdo hledají recept na lásku, úspěch a bohatství, ať v tobě najdou spásu.

Vysvoboď každého, koho závislost zbavila vůle něco se sebou dělat.

Ať naši drazí zesnulí žijí s tebou v radosti věčné a nekonečné.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsíci dubnu narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

To ty jsi, Pane Ježíši, náš vítězný Pastýř, naše spása; ty nás vyslyšíš. Ty, který žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen.

* Před branami jednoho města seděl starý muž. Každý, kdo chtěl jít do města, musel projít kolem něj. Jeden cizinec se zastavil a zeptal se staříka: “Řekni mi, jací lidé žijí v tomto městě?“„Jací byli tam, kde jsi byl naposled? “ zeptal se ho stařík.

Úžasní. Cítil jsem se tam velmi dobře. Byli přátelští, velkorysí a ochotní pomoci, když bylo potřeba. “„Tak snad takoví budou i zde. “ řekl stařík.

Pak se zastavil při staříkovi jiný cizinec.

Také se ho zeptal: „Řekni mi, jací lidé žijí v tomto městě? “„Jací byli tam, kde jsi byl naposled? “ zeptal se stařík „Strašní. Byli nepřátelští, hádaví a nikdy nikomu nepomohli. “„Obávám se, že takoví lidé budou i zde,“ odpověděl stařík.

* „Jsem vděčen za dveře, kterými jsem směl a smím ke svým přátelům vstupovat. Chovám naději, že za jinými dveřmi, těmi věčnými budou naše vztahy se všemi, jež v duchu objímáme, na nevídané a neslýchané úrovni, zbavené všech omylů i tělesných neduhů, prosvětleny a obnoveny. Žijeme na tomto světě nejen pro svou vlastní cestu k věčnosti, ale též pro vytváření a rozvíjení vztahů, pro pěstování vzájemna. Neučinil snad sám Bůh člověka pro lásku mezi sebou a námi?“

Miroslav Matouš, básník a duchovní

Poušť, pokušení a překročení hranic

Duch ho vodil po poušti čtyřicet dnů a ďábel ho pokoušel.

Sestry a bratři, opět jsme Popeleční středou vstoupili do období postu a pokání. Hovoříme o přípravné době před Velikonocemi, jindy se zdůrazňuje katechumenát, vrcholící přijetím křtu o vigilii Božího hodu, tradiční náplní jsou modlitba, půst a konání dobrých skutků. Víme tedy, o co jde. Nebo tak trochu lavírujeme a vnášíme do dnů postu všechno možné i nemožné, abychom NĚCO udělali, ale vlastně ani moc nevíme, jak bychom tento čas smysluplně využili?

Když čtu perikopu o pokušení na poušti, jak ji zaznamenal evangelista Matouš (4,1-11), nezaráží mě, že pokušitel si člověka najde ve chvíli jeho slabosti, ale nepřestávám se podivovat nad tím, jak je schopen mazaně se přizpůsobovat argumentaci druhého. S jakou samozřejmostí uvádí do omylu. Ježíš zůstává na Božím slově a ďábel začne bez uzardění citovat z Písma svatého taktéž.

Někdy vzduchem lítají citáty z Písma svatého a jejich použitím se snaží protivníci navzájem přesvědčit o své pravdě. Vede to většinou jen k fanatismu, zlobě a rozdělení. Pak jsou situace, kdy se vzduchem nesou „citace“ ve stylu: Někde v Bibli to je, ale teď si nevzpomenu, kde a jak přesně zní. Pak zase někdo pronese slova z Bible, aniž by ovšem vůbec tušil, co je jejich zdrojem. Poučení je jednoduché: Se slovy (Písma svatého) máme nakládat velmi uvážlivě a moudře.

Od počátku Bible sledujeme, že člověk obdrží podmínky k dobrému a plnohodnotnému životu. Na druhou stranu je zde hranice, která se nesmí překročit. Ale je možno odolat pokušení? Ne, vážně – je možno odolat pokušení? Člověk si nemá hrát na samotného Boha. Ale v ráji se objevuje had, zkreslí Boží slovo, červík pochybnosti je na světě a touha po zakázaném ovoci se je silnější a silnější. Pýcha předchází pád. A už vstupuje na scénu hřích, odsouzení, smrt.

Vzpomínáte ještě na březnové dny před dvěma lety? Věřím, že ano. Ještě v únoru jsme se tenkrát modlili za postižené koronavirem v Číně a jinde ve světě a najednou byly překročeny hranice a měli jsme to tady. Pochopili jsme, jak je dnešní svět propojen, co se děje na druhé straně polokoule, dotýká se i nás. Hranice byly smazány, celý svět bojoval s něčím tak malým a přitom smrtelně nebezpečným.

Dnes nás silně znepokojuje válka na Ukrajině. Také byly překročeny hranice. Jistoty se bortí, vyvstává plno otázek. Je Evropa dostatečně silná? Byl a je pro nás blahobyt a životní úroveň opravdu požehnáním? Nezlenivěli jsme? Neupadli do letargie, že máme vše pod kontrolou? Nebyly to vzdušné zámky, které se v případě opravdového ohrožení rozplynou?

Sestry a bratři, Bible nám dává jasnou zprávu, že ďábel existuje. Útočí ve chvíli, kdy jsme zranitelní, způsobem, kterým bychom to nečekali, je schopen obratně využít i našich vlastních zbraní. Toho, v čem si myslíme, že jsme kovaní. Je záludný. Schopen uchopit a lákavě překroutit i to, co je nám svaté… Ale tento záludný lhář a rozdělovač může být přemožen.

Ve zmíněné stati použil ďábel poselství žalmu každému věrnému Izraelitovi, že je pod Boží ochranou. Přistoupíme na argumentaci pokušitele a dáme se zviklat, nebo se přimkneme k Boží vůli? Výzvu letošního postu bych směřoval i k naší schopnosti

rozlišovat, pečlivě zvažovat, snažit se poctivě nalézat odpovědi v Písmu svatém. Hledejme to, co nás neodvádí od Boha, od skutečného života! Zbavme se chimér a laciných odpovědí! Vyjděme na poušť, kde je ohrožení, pokušení, smrt, ale také cesta ke svobodě. Jinak to nejde. Poušť nám může pomoci, očistí nás, udělá opravdovějšími, činíme vlastní rozhodnutí a bereme za ně odpovědnost. Poušť nás naučí modlitbě, důvěře. Nejsme sami. Vždyť Ježíše tam přivedl Duch, jen nehledejme v pýše, v pohodlnosti a bez Boha, mimo Jeho vůli.

Život každého z nás je někdy pohodový, jindy složitý a jsou okamžiky, kdy jsme na hranici. Kdy jde takzvaně do tuhého. Překročit, či nepřekročit? Bible ukazuje, že i tam můžeme nacházet smysl, přesah, rozumíme dění více do hloubky, jsme Bohu blíž. V tom divném, těžkém, bolestném, se odhalují pravé i falešné vztahy, tam, kde bychom to už nečekali, se Bůh dává poznat.

To je naděje pro nás několik let chycené v koronavirové pandemii a jejím marasmu. To je naděje pro válečnými nepokoji zmítaný svět. To je naděje pro všechny, kdo přijímají i Boží paradoxy. Ano, tam všude se setkáváme s Bohem. Jen nezapomínejme, že Bibli není nutno brát doslovně, ale vážně! Ono je to někdy těžší.

Prosme o moudrost, statečnost, o sílu k přemáhání zla, o pokoj a mír na světě. Velikonoce jsou před námi, nezapomínejme, že jde o svátky lásky a naděje!

S přáním Božího pokoje a požehnání

V Olomouci na Popeleční středu, 2. března 2022 Tomáš Chytil, biskup

Modlitby nejen do postního času 2022

Modleme se:

· Nauč nás konat pravé pokání, abychom se celým srdcem obrátili k tobě. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

· Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku…

· Nauč nás zříkat se nadbytečných věcí, abychom mohli přispět bližním, kteří trpí nedostatkem. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

· Do tvé lásky svěřujeme naše bližní a celý svět: zvlášť lidi chudé, trpící, nešťastné, nemocné, umírající, vystavené těžkým zkouškám, prosíme za lidi mocné, bohaté a vlivné, ukaž každému své milosrdenství a své veliké slitování a daruj mu svou spásu. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

· Za všechny nevinné lidi, které agresor vtáhl do války. Modleme se za to, aby měl konflikt na Ukrajině co nejméně obětí a prosme Pána, aby odradil svévolníka od dalšího krveprolití. Modleme se za děti, které musí v těchto podmínkách žít.

· Modlíme se za učitele, ať prospěšnou a užitečnou službu společnosti konají svědomitě, důsledně a vedou žáky k získávání vědomostí a v součinnosti s rodinou rozvíjejí jejich morální hodnoty.

· Modlíme se za Církev československou husitskou a naše náboženské obce, abychom dokázali dosvědčovat svými životy evangelium Pána Ježíše Krista a svým rodinám a příbuzným ukazovali lásku, naději a víru z toho plynoucí.

· Za naše kostely, Husovy sboru, domy modlitby, naše duchovní domovy, ať i nadále slouží věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj tyto stánky a všechny, kdo do nich s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vyjádření biskupů Církve československé husitské k situaci na Ukrajině:

„Biskupové Církve československé husitské odsuzují narušení míru, klidu a pokoje na svrchovaném území.

Každá válka přináší nezměrné utrpení a zlo. Jako křesťané nechceme být ke zlu neteční. Vyzýváme k modlitbám za mír, klid a pokoj a vyjadřujeme podporu lidem v oblastech válečného konfliktu.

Husitská diakonie vyhlašuje sbírku pro všechny lidi trpící na území Ukrajiny.“

V Praze 24. 2. 2022

Tomáš Butta, patriarcha CČSH

Juraj Dovala, biskup brněnský

Jan Hradil, biskup bratislavský

Tomáš Chytil, biskup olomoucký

Pavel Pechanec, biskup královéhradecký

Filip Štojdl, biskup plzeňský

David Tonzar, biskup pražský

Olomoucká diecéze Církve československé husitské vypisuje vyhledávací řízení na funkci diecézní/-ho tajemníka/-ce v úvazku 1,0.

Požadavky:

– zakotvenost v CČSH

– kladný vztah k administrativě

– pečlivost, komunikativnost

– dokončené min. SŠ vzdělání s maturitou

– trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

– dobrá uživatelská znalost práce na počítači

– řidičský průkaz skupiny B výhodou (není podmínkou)

Výše mzdy se řídí církevními předpisy. Předpokládaný termín nástupu je 1.5.2022.

Více informací na tel.: 731 210 814 nebo e-mailu: tomas.chytil@ccsh.cz.

Nabídky se životopisem zasílejte nejpozději do 20.3.2022 prostřednictvím e-mailové adresy dieceze.olomouc@ccsh.cz nebo poštou na: Olomoucká diecéze Církve československé husitské, Žilinská 113/5, 779 00 Olomouc.

MODLITBY NA ÚNOR 2022

Sestry a bratři, každý může přijít za farářem a vyzvat – požádat jej, aby do obsahu modliteb přidal i jeho konkrétní: za blízké, za nemocné, za to, aby dobře proběhly určité události (oslavy narozenin apod.) a další. Doufáme, že této možnosti využijete a že se budeme modlit. Jde jen o návod, pomoc, samozřejmě nelze nikomu přesně určit, jak se má modlit. Přijměte to s velkorysostí a laskavostí…

Na počátku února tradičně slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, stále bude doznívat období Zjevování Páně, které začíná svátkem Tří králů. Připomínáme si veliké Boží skutky, které skrze Ježíše Krista učinil. V únoru čelíme chřipkám, nachlazením a jiným nemocem, pozornost si však přivlastnil pokračující zápas s koronavirem. Proto se intenzivně modlíme za nemocné – viz svátek 11. února…

V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu,

mé volání proniklo až k jeho sluchu.

Žalm 18,7

Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí.

(2. Korintským 3,17-4,2)

• 2. února Hromnice – Uvedení Páně do chrámu

• 11. února – Světový den nemocných (V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.)

• 25. února Jan Zajíc (+ 1969)

Modlíme se za lidi, kteří se doma starají o své staré a nemocné rodiče, i když je to těžké a vysilující. Za ošetřovatele v LDN, kde jsou lidé, kteří nemohou být sami doma. Za pracovníky hospiců, kteří pečují o umírající. (Pane, smiluj se…)

Pomáhej zdravým a silným věnovat část svého času lidem, kteří jsou sami ve své nemoci, stáří a umírání.

Prosíme za matky a rodiče vůbec, kteří se starají o své mentálně a někdy i velmi těžce postižené děti.

Prosíme za všechny, které sužuje nemoc, aby u Pána nalezli uzdravení a posilu. Prosme i za ty nemocné, které nemoc vyloučila ze života společnosti.

Modlíme se, aby z řad našich věřících povolával Bůh věrné služebníky a církvi věrné pastýře – kněze, kteří by dokázali ve zbožnosti a lásce vést jim svěřený lid.

Prosíme za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsíci únoru narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Jeden král kdysi nabídl cenu umělci, který namaluje nejlepší obraz pokoje.

Pokusili se o to mnozí malíři, ale jen dva obrazy se králi opravdu líbily. Na jednom bylo ustálené pokojné jezero. Bylo dokonalým zrcadlem pro okolní pokojné vrchy se zelenými stromy. Nad ním byla modrá obloha s načechranými bílými oblaky.

Na druhém obraze byly také hory. Ale ty byly skalnaté a holé. Nad nimi byla zamračená obloha, na které si pohrávaly blesky a padal hustý déšť. Dolů jednou stranou hor se valil divoký vodopád. Tento obraz vůbec nevypadal pokojně. Ale když se král podíval zblízka, za vodopádem uviděl maličký keř, který rostl ve skalní trhlině. V tomto keříku si vybudovala hnízdo ptačí matka. A tam, navzdory hukotu prudké vody, seděla ve svém hnízdě v dokonalém pokoji..

Co myslíte, který obraz získal cenu? Král si vybral druhý obraz. Proč? „Protože“, vysvětlil král, „pokoj neznamená být tam, kde není hluk, problémy a tvrdá práce. Pokoj znamená být uprostřed všech těchto věcí a navzdory tomu zůstat v srdci uvolněný a neznepokojený“.

V určitém momentu života všichni zjistíme, že neexistuje bezpečný přístav, v kterém by nebyly bouřky. Zjistíme, že pokoj není nepřítomnost bouří, ale: dostali jsme hodně ujištění o ochraně uprostřed nich, bouřky napomáhají růstu našeho charakteru, z bouřek můžeme vyjít silnější a moudřejší.

Catherine Marshallová